För 2021 är medlemsavgiften endast 150 kronor per år och hushåll och betalas via Internet på Plusgiro 33 09 28-3.
Ange namn och adress på inbetalningen.
Tänk på att ju fler medlemmar vi är desto mer kan vi göra för dig! För att vi ska kunna fortsätta genomföra olika
aktiviteter i Holm och fortsätta driva frågor är det viktigt att så många som möjligt av oss Holmabor är med. Förutom
att ta tillvara på invånarnas intressen genom att t.ex. driva skol- och trafikfrågor ordnar vi t.ex. aktiviteter så som:
  • Utegym
  • Äggjakt
  • Cykelfest
  • Valborgsmässofirande
  • Midsommarfirande
  • Flera aktiviteter för Holmabarnen, bl.a. halloween och barndisco

Tillsammans håller vi byn levande!