Enkät dec 2019

posted in: Aktivitet av Byalaget | 0

Enkät från Holms byalag.

Holms Byalag är en obunden intresseförening för alla Holmabor. Syftet är att stärka samhörigheten och öka trivseln för alla invånare genom olika aktiviteter. Byalaget tillvaratar också innevånarnas intressen genom att driva viktiga frågor som trafiksäkerhet, skola och barnomsorg.

Styrelsen vill med denna enkät få reda på vad du/ni som bor i Holm vill att Byalaget ska ha för verksamhet. Vi ber dig/er därför besvara enkäten och lägga den i Byalagets brevlåda vid G:a Göteborgsvägen 6 (utanför gamla smedjan) alternativt maila in svaret på frågorna nedan till Inger Pehrson, inger@palustre.se  senast den 10 januari

 

  1. Är du/ni nöjda med Byalagets nuvarande verksamhet?
    Ja – Nej

    Utveckla gärna ditt svar. Är det någon/några aktiviteter som är särskilt bra eller som kan tas bort eller förbättras? 

  2. Vad vill du/ni att Byalaget ska göra mer?
  3. Andra synpunkter eller önskemål?

– Frivilligt – lämna gärna namn och telefonnummer.