välkommenAllmänt

Holm är beläget omkring sex kilometer norr om Halmstads centrala delar och har cirka 700 innevånare, varav drygt
450 bor i centrala Holm. De senaste åren har en stor inflyttning skett då det har byggs – och fortfarande byggs –
många nya hus i södra Holm. Även norra Holm expanderar för fullt.

Samhället har mycket vackra omgivningar. I söder finns öppen jordbruksmark liksom i väster, där den riksintressanta
Vapnödalen breder ut sig.I norr och öster anknyter Holm till den skogsbeklädda Nyårsåsen och de större
skogsområden i Halmstads kommuns inland. Bredvid skolan finns även en vacker Ordspråksstig på cirka 1 kilometer.
En sällsynthet i Holm är den ännu levande ormbunksväxten Hjorttunga, som fortfarande växer i brunnen intill
församlingshemmet. Den lär endast förekomma på två platser till i Sverige. Tungan med det latinska namnet Phyllitis
Scolopendium blev fridlyst år 1932.

Holm har bussförbindelser med Halmstad och har egna förskolor. En i kyrkans regi och en i kommunal regi. Mitt i byn finns även en
väl anlitad bygdegård. I ett gammalt torp, Bråvalla, har Holms hembygdsförening sin hembygdsgård med samlingar
av bruksföremål m.m. från äldre tider.

 

karta

 

Entreprenöranda

Förutom de stora jordbruksföretagen, med Vapnö gods i spetsen, har Holm även har en gedigen företagsverksamhet.
Cirka 70 företag finns registrerade på orten. Här finns både det populära besöksmålet Lizzies cafe, golfklubb med en
restaurang, Vapnö Gårdsbutik, flera hantverksfirmor, fotvårdsklinik, bed and breakfast, maskinuthyrning och mycket mer.
Också föreningslivet är varierat och av stor omfattning för ett mindre samhälle. Drygt tjugo föreningar är verksamma i
Holm med omnejd. En av de största är Holms golfklubb.

Traditioner och skaparglädje från Självhushållningens tid är framträdande också i Holm. Flera konstnärer både bor
och har växt upp i Holm, t.ex. konstnärerna Waldemar Lorentzon och Axel Olson, medlemmar i den kända
Halmstadgruppen, båda är födda på den del av Nyårsåsen som ligger inom Holms gränser. En i dag verksam och känd
konstnär, Günter Teutsch, bor i Holm.

Historia

Holm ligger i en gammal bygd. Flera fornlämningar och gjorda fynd på höjderna runt omkring samhället har en ålder
av bortåt 5.000 år. Här finns både gravrösen och stensättningar från bronsåldern och från järnåldern finns tre mindre
gravfält och sliprännestenar. Genom före detta kyrkbyn och norr därom finns långa avsnitt av äldsta kusthuvudvägen
genom Halland bevarad. Vid Pålsgård kan milstolpar från 1600- och 1800-talen beskådas. Av Holms fornlämningar de
gravvården i Holms 1100-takkyrka och den så kallade Fastarpsdösen vara de mest kända.

Holm var en egen kommun fram till kommunreformen 1952. Då gick Holm upp i Kvibille landskommun men sedan
1974 tillhör Holm Halmstad kommun.

Ytterligare information om Holm kan bland annat hämtas i boken Holms socken i forntid och nutid, utgiven år
1972, samt i Halmstads kommuns kulturmiljövårdsprogram, publicerat år 1992.

ugamlamejeriet

Gamla Mejeriet.