Enkät dec 2019

posted in: Aktivitet av Byalaget | 0

Enkät från Holms byalag.

Holms Byalag är en obunden intresseförening för alla Holmabor. Syftet är att stärka samhörigheten och öka trivseln för alla invånare genom olika aktiviteter. Byalaget tillvaratar också innevånarnas intressen genom att driva viktiga frågor som trafiksäkerhet, skola och barnomsorg.

Styrelsen vill med denna enkät få reda på vad du/ni som bor i Holm vill att Byalaget ska ha för verksamhet. Vi ber dig/er därför besvara enkäten och lägga den i Byalagets brevlåda vid G:a Göteborgsvägen 6 (utanför gamla smedjan) alternativt maila in svaret på frågorna nedan till Inger Pehrson, inger@palustre.se  senast den 10 januari

 

  1. Är du/ni nöjda med Byalagets nuvarande verksamhet?
    Ja – Nej

    Utveckla gärna ditt svar. Är det någon/några aktiviteter som är särskilt bra eller som kan tas bort eller förbättras? 

  2. Vad vill du/ni att Byalaget ska göra mer?
  3. Andra synpunkter eller önskemål?

– Frivilligt – lämna gärna namn och telefonnummer.

Holm har fått ett utegym

Holm har fått ett utegym

Tack vare EU-stöd från Landsbygdsprogrammet har Holms byalag kunnat uppföra ett utegym i anslutning till lekplatsen vid Holms skola.

image003

Utegymmet som är levererat av LibenPlay består av 9 olika redskap. De möjliggör att såväl ungdomar som vuxna i alla åldrar kan träna. Förutom att utegymmet bidrar till friskvård när som helst, så är det också en trevlig mötesplats. Välkommen att träna!

Barndisco den 22 mars

posted in: Aktivitet av Byalaget | 0

Disco för barn mellan 6 och 12 år fredag den 22 mars 18.30 till 20.30. Godis, snacks och dricka finns till
försäljning. OBS! För att discot ska gå lugnt och säkert till behöver vi hjälp av föräldrar som kan tänka sig att stanna/vara med en stund på kvällen.

disco

Årsmöte 12 feb 2019

Hur blir situationen för familjer i Holm när det
gäller förskola och skola på kortare och längre sikt?

Informationsmöte tisdag den 12 februari
kl 19.00 på Lizzis café

Medverkande:
Skolområdeschef Patrik Engström, Barn- och ungdomsförvaltningen

Vi bjuder på fika!

I anslutning till informationsmötet håller Holms Byalag årsmöte.
Välkomna!
Styrelsen för Holms Byalag

Halloweendisco 2 november – 2018

posted in: Aktivitet av Byalaget | 0

Alla barn mellan 6-12 år är välkomna på Halloweendisco i Bygdegården den 2 november mellan 18.30.20.00. Godis, snacks och dricka finns till försäljning. Kom gärna utklädd! Bygdegården kommer att vara pyntad i halloweentema.

För att discot ska gå lugnt och säkert till behöver vi hjälp av föräldrar som kan tänka sig att stanna/vara med en stund på kvällen. Kan du tänka dig att vara kvar en stund – maila olsson.dick@telia.com

Midsommar 2018

posted in: Aktivitet av Byalaget | 0

 

Varmt välkomna till ett traditionellt midsommar-

firande vid Holms skola midsommarafton kl 14.00

 

Alla är välkomna att hjälpa till att löva midsommarstången
och binda kransar torsdag den 21 juni kl 18.00.

Byalaget bjuder på pizza!

 

Nedplockning där Byalaget bjuder på fika
söndag den 24 juni kl 16.00.

Valborg 2018

posted in: Aktivitet av Byalaget | 0

Samling vid brasan 20.00 där det blir sång av Holmabor (se föregående inlägg) och
vårtal innanbrasan tänds. Dessförinnan är det familjegudstjänst med fackeltåg till brasan.

Pubafton i Bygdegården 21.00 -23.00. Alla hälsas välkomna!

Körsång vid brasan

I år kan alla som vill vara med och sjunga de klassiska vårsångerna vid Valborgsbrasan. Det är absolut inga krav på körvana eller att man sjunger ”bra”. Alla kan sjunga och det viktigaste är att det är roligt!

Du kan vara med och sjunga igenom sångerna tillsammans med kören

onsdag den 25 april kl 19.00 i Församlingshemmet.

 

Maila gärna Kristina Elmdahl, kristina.elmdahl@svenskakyrkan.se

valborg