Enkät dec 2019

posted in: Aktivitet av Byalaget | 0

Enkät från Holms byalag. Holms Byalag är en obunden intresseförening för alla Holmabor. Syftet är att stärka samhörigheten och öka trivseln för alla invånare genom olika aktiviteter. Byalaget tillvaratar också innevånarnas intressen genom att driva viktiga frågor som trafiksäkerhet, skola … Continued