Valborg 2018

posted in: Aktivitet av Byalaget | 0

Samling vid brasan 20.00 där det blir sång av Holmabor (se föregående inlägg) och
vårtal innanbrasan tänds. Dessförinnan är det familjegudstjänst med fackeltåg till brasan.

Pubafton i Bygdegården 21.00 -23.00. Alla hälsas välkomna!